Showing posts with label Prespa lake. Show all posts
Showing posts with label Prespa lake. Show all posts

Monday, August 14, 2017

Legjenda e Prespës dhe Ohrit/The legend of Prespa and Ohrid

Ballkanasit i duan legjendat dhe përrallat. Ka disa legjenda rreth Liqenit të Prespës dhe Liqenit të Ohrit, dhe ia vlen të tregohen disa prej tyre për t'ua përcjellë brezave të rinj, thjesht për t'i kujtuar rëndësinë e këtyre liqeneve të çmuar, njëri prej të cilave u krijua miliona vjet më parë...

Ilustrim, @Anastas Konstandini Taso
Legjenda për Prespën ka të bëjë me një histori dashurie. Një herë e një kohë Prespa ka qenë një qytet shumë i madh. Duke ecur një ditë nëpër pyll, djali i mbretit takon një zanë me emrin Nereida, bukuria e së cilës e mahniti shumë. Menjëherë princi ra në dashuri dhe i kërkon dorën për t`u martuar me të duke i ofruar të gjitha pasuritë e tij dhe të bëhej mbretëresha e ardhshme e mbretërisë. Por Nereida refuzon, duke i thënë djalit të mbretit se, nëse ata martoheshin, do të ndodhte një fatkeqësi shumë e madhe dhe do të kishte pasoja të rënda për vendin e tij. I verbuar nga dashuria e zanës, princi e rrëmben dhe e mbajti atë mbyllur deri sa ajo pranoi kërkesën e martesës. Por shumë shpejt pas martesës ra një shi shumë i madh dhe i rrëmbyer, që mbyti të gjithë qytetin, duke krijuar një liqen, aty ku ndodhet sot liqeni i Prespës. 
Ndërsa legjenda e Ohrit, nga gojëdhënat maqedonase, flet për një dragua që qëndronte në mes të liqenit, duke gëlltitur të gjitha anijet e vogla që kalonin aty. Vetëm një anije e madhe prej katër ose pesë tonë mund të kalonte liqenin, të tjerat zhdukeshin. Veç kësaj shumë njerëz janë mbytur në Liqenin e Ohrit. Ka një grackë brenda tij. Për një moment liqeni duket shumë i qetë dhe paqësor, teksa një varkë lundron për peshkim. Por papritmas varka zhduket dhe askush nuk mbijeton. Por, pavarësisht zhdukjes së çuditshme dhe vdekjes së shumë njerëzve në liqenin e Ohrit, liqeni gjithmonë e kthen trupin e vdekur disa ditë më vonë. Askush prej trupave nuk ka mbetur pa u gjetur. Kur ndodh diçka e keqe, njerëzit e vjetër që jetojnë pranë liqenit thonë: "Mos u shqetësoni, se liqeni do ta risjell trupin në breg".
Liqeni i Ohrit
Ekziston edhe një legjendë e ngjashme për Strugën. Kur Zoti krijoi Liqenin e Ohrit, ai tha: "Kam krijuar vendin më të bukur në botë, por njerëzit janë shumë mëkatarë për të jetuar në paqe në brigjet e këtij liqeni. Pra, unë do të dërgoj një përbindësh. Askush nuk e dinte se çfarë përbindëshi ishte, por të gjithë ishin të frikësuar dhe askush nuk kishte guximin të jetonte pranë liqenit. Një ditë, një djalë i quajtur 'Strugë' shkoi drejt liqenit dhe u zhyt në ujë për t’u përleshur me përbindëshin. Ishte një luftë deri në vdekje. Në fund të saj, përbindëshi e fitoi betejën dhe e përpiu të riun. Pas kësaj ngjarje njerëzit e zonës vendosën të sfidojnë përbindëshin. Ata gjetën guximin të ndërtuar një fshat në bregun e liqenit, duke e quajtur atë në nder të heroit, Strugë.
Ekziston edhe një histori e vërtetë nga pala shqiptare. Ajo flet për një qytet të varrosur nën Liqenin e Ohrit që i përket fisit Enkelejd të Ilirisë. Mbetjet e këtij qyteti gjenden nën ujë. Legjenda thotë se një tërmet, shkaktoi zhytjen e qytetit nën ujë. Legjendat e bëjnë këtë liqen të vjetër edhe më interesant.

The legend of Prespa and Ohrid

Balkan people love legends and fairy tales. There are some legends about Lake Prespa and Lake Ohrid, and we think it is worthwhile presenting a couple, just to remind the new generation of these two precious lakes, one of which was created millions of years ago.
Ilustrim, @Anastas Konstandini Taso
The legend for Prespa concerns a love story. Once there was a town that stood in place of the great Lake Prespa. While walking through the local woods one day, the son of the king chanced upon a wood nymph whose beauty surpassed that of any girl he had laid eyes upon. On asking her name, she replied in an enchanting voice “Nereida”. The prince immediately fell in love with the nymph and came back to the woods many times to woo her and take her hand in marriage, offering her all of the riches of his father’s land and a place by his side as the future queen of the kingdom. But the nymph rejected his generous offer, saying that she could not marry a mortal without dire consequences befalling the groom and his homeland. Unable to imagine a deed so awful and unable to contain his love for the nymph, he chose one night to have her kidnapped and kept her confined until she accepted his offer of marriage. Upon their marriage as husband and wife, the heavens opened and a downpour ensued, not stopping until the whole town was under water and every citizen had drowned. The result is the present-day Lake Prespa.

Meanwhile the legend of Ohrid, on the Macedonian side, speaks of a dragon who stood in the middle of the lake, consuming all the small boats that passed by. Only a huge boat of four or five tons would be brave enough and might succeed to cross the lake, otherwise the boat would disappear. Many people drown in Lake Ohrid. No one can give a good enough reason. It happens that for a moment the lake looks very calm and peaceful, and people take a ride in their boat or go to fish. But suddenly the boat disappears and no one survives. It has happened to people who knew how to swim very well—suddenly they are stuck somewhere and the lake keeps them. But, despite the strange disappearance and death of many people in Lake Ohrid, it always gives back the dead body a few days later. No one is unaccounted for. When something bad happens, the old people living by the lake say: “Don’t worry, the lake will bring the body to the shore.” So the lake is bad and good to the end.

There is a similar legend for Struga. When God created Ohrid Lake, he said: “I created the most beautiful place in the world, but people are too sinful to live in peace on the banks of this lake. So, I will send a monster. Nobody knew what the monster looked like, but all were all scared and no one had the courage to live next to the lake. One day a young man named Struga came to the lake and dived into the waters, seeking to confront the monster. It was a fight to the death. In the end, the monster won the battle and ate the young man. After this fight, people decided to challenge the monster. They had found the courage to set up a village on the lake shore, naming him in honour of the hero, Struga.

There is also a real story from the Albanian side. It speaks of a town buried under Lake Ohrid belonging to the Enkelejd tribe of Illyria. Its remains to be found but the legend says that an earthquake caused the whole town to sink beneath the waves.

ps: this article was published in the Newsletter: Protecting Lake Ohrid, 5th edition, in the framework of the project financed by EU and Albanian Ministry of Environment, implemented by UNESCO 

http://whc.unesco.org/en/lake-ohrid-region/

Monday, May 15, 2017

Protecting Europe's last truly "wild" waterways

Cameras, kayaks, test tubes, tree saplings, and lawyers: this is how civil society is coming together to save the blue gem of the Balkans..from Lake Ohrid and Prespa, to lake Skadar, from Drini River to Vjosa. Freshwater habitats in the Balkans are unique...


By Birdlife.org


Photo of Prespa Lake: Shkelzen Rexha
As cloud forms, the first raindrop falls from the sky and splashes from a flower petal into alpine soil. Here the droplet is joined by more and is pulled downwards, beneath paw tracks of the elusive Balkan lynx and into a woodland stream, pauses for a moment in a marsh, then, gushes over smooth limestone, past dancing dragonflies and into a strong torrent that feeds into ice cold Lesser Prespa Lake, on the southern border of Macedonia, pierced by heron beaks searching for fish. The droplet has become a lake.

But the journey is not over, this is just the beginning of the Drin River Basin: the water then flows underground past white cave-dwelling creatures to ancient Lake Ohrid, crosses the border into Albania and heads northwest for hundreds of kilometres where it connects with Lake Skadar, home to the world’s largest and rarest pelican species, and widens as it reaches the Adriatic Sea at the amphibian-rich Bojana Delta on the border with Montenegro.

“It’s a living system, profoundly bound with its people”, says Thomais Vlachogianni, Programme Officer of the Mediterranean Information Office for Environment, Culture and Sustainable Development (MIO-ECSDE). Home to Europe’s last truly “wild” rivers, the basin of the Drin River is still a huge, untamed natural environment, and arguably one of the most important freshwater system in Europe. In MIO-ECSDE’s short documentary entitled Echoes from the Drin, subtle, yet deeply crafted natural scenes evoke the feeling that wildlife – from the unseen minutiae to the flamboyantly remarkable – humans – from the smiles of nature tourists to the livelihoods of traditional herders – and the geological and hydrological processes that form this vast river basin, are all interconnected.
  
See full article:
http://www.birdlife.org/drin-river-balkan-waterways


Monday, February 6, 2017

Greece to ratify the protection of Prespa Park

Prespa
Environment and Energy Minister Sokratis Famellos has tabled a bill in parliament that would ratify the International Agreement on the Protection and Sustainable Development of Prespa Park in northern Greece.

The bill would continue to protect the park as a natural resource.
Prespa Park (PP), is the first transboundary protected area in the Balkans, and was established on February 2, 2000, World Wetlands Day, with a joint declaration by the Prime Ministers of Greece, Albania and FYROM, following a proposal from the Society for the Protection of Prespa and the WWF.

The news was welcomed by the municipality of Prespa and various environmental organizations and local protection groups such as the Managing Body of Prespa National Park, the Company for the Protection of Prespa, WWF Hellas, the Greek Ornithological Society, the Nature Protection Society, the Environment and Cultural Heritage Company, and the Goulandris Museum of Natural History.

The organizations urged lawmakers from all parties to approve the bill, as it was approved unanimously in the parliaments of other neighboring European countries.

“Prespa Park is the first cross-border nature reserve in the Balkans. For all of us, the future of the Prespa region means the cooperation and bridging of the gaps for a peaceful coexistence, maintaining the precious natural environment and sustainable development. In this direction, the implementation of the agreement will be catalytic,” the organizations said in a joint statement.

Source: http://greece.greekreporter.com/2017/02/04/environment-ministry-tables-bill-ratifying-protection-of-prespa-park/#sthash.dSEqq901.dpuf

**
Ministri i Mjedisit dhe i Energjise ne Greqi, Sokratis Famellos ka derguar nje projektligj ne parlament qe do te ratifikoje Marreveshjen Nderkombetare per Mbrojtjen e Zhvillimit te Qendrueshem te Parkut te Prespes ne veri te Greqise. Ky projektligj do te vazhdoje te mbroje Parkun si nje burim natyror
Prespa par eshte e para zone e mbrojtur nderkufitare ne Ballkan, e cila u krijua ne 2 Shkurt 2000, ne Diten Boterore te Ligatinave, me nje deklarate te perbashket nga Kryeministrat e Greqise, Shqiperise dhe Maqedonise pas propozimit te Shoqates per Mbrojtjen e Prespes dhe WWF.
Ky lajm u mireprit  nga bashkia e Prespes dhe disa organizata mjedisore dhe grupe lokale si Bordi Menaxhues i Parkut Nacional te Prespes, Kompania per Mbrojtjen e Prespes, WWF Hellas, Shoqata Greke Ornithologjike, Shoqata per mbrojtjen e Natyres etj
Organizatat i kane bere thirrje ligjvenesve te te gjitha partive ta miratojne ligjin, i cili eshte miratuar unanimisht ne vendet e tjera fqinje.
Prespa park eshte rezerva e pare nderkufitare natyrore ne Ballkan. Per te gjithe ne e ardhmja e rajonit te Prespes, nenkupton bashkepunim dhe vendosjen e urave per nje bashkejetese paqesore, per ruajtjen e mjedisit te cmuar natyror dhe per zhvillimin e qendrueshem. Ne kete drejtim zbatimi i marreveshjes do jete thelbesor", thane organizatat ne nje deklarate te perbashket. 

Monday, January 9, 2017

Albania is part of biggest lakes in Balkans

Albania is home to 247 natural lakes and more than 800 artificial lakes. Albania is part of three most important lakes of the Balkans Peninsula: Shkodra lake, Ohrid Lake and Prespa Lake.
Let's explore some of them:
Ohrid Lake

Lake Ohrid straddles the mountainous border between southwestern Macedonia and eastern Albania and is the deepest lake in the entire Balkan Peninsula, with a maximum depth of nearly 300 m. The historical value and the diverse flora and fauna have helped Lake Ohrid to become one of UNESCO’s Cultural and Natural Heritage sites. There are a variety of aquatic species in the lake, the most famous of which is the Koran, known for being a particularly delicious fish. The city of Pogradec, well known for its climate, was built on the southwestern coast of Lake Ohrid. Alongside the shore there are several tourist centers such as Lini, Pojska, Pogradec, Drilon and Tushemisht, where many hotels and guesthouses offer comfortable accommodations for a wonderful and relaxing vacation.

Prespa Lake

Prespa Lake consists of two branches, Great and Small Prespa. The latter branch cuts deeply into Albania's Galicica Mountain. It is the highest tectonic lake in the Balkans with an altitude of 853 m. Prespa Lake with a surface of 285 km2, of which 38.8 km2 belongs to Albania, is known for the small island of Maligrad. For those exploring the island, the old.
In this lake there are very important breeding populations of Dalmatian and white pelicans. Lakes Ohrid and Prespa are between two and four millionyears old and unique species of fish have evolved in them, among them the delicious koran and belushka.

Shkodra Lake

Shkodra Lake is located in northwestern Albania, straddles the border between Albania and Montenegro. and is the largest lake in the entire Balkan Peninsula, with an area of 370 km².
Thousands of cormorants winter on this lake each year. It is relatively shallow and is fed by many different rivers as well as by springs, making it quite varied in its aquatic life, with various species of carp and trout in its waters.

The main tourist centers are Shiroka and Zogaj, offering numerous hotels and restaurants. This area is famous for it’s variety of fish, including carp, eel and shtojzë. The main leisure activities here are fishing, swimming, sunbathing and the exploration of the area.

Other lakes
Those who are willing to explore more of Albania will be able to see the artificial lakes formed by the Drin’s cascade (Vau i Dejës Lake, Komani Lake and Fierza lake), the artificial lakes of Shkopeti and Ulza, the small glacial lakes of Lura, Balgjait, Dobërdol, Sylbice, Rajca and many more.http://albania.al/article/9/lakes/